M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Multiinstrument för lab

inoLab Multi 9310

inoLab Multi 9310 är en digital mätare till laboratoriet med multifunktion för mätning av pH, konduktivitet, syre och ORP.

För maximal reproducerbarhet av mätvärde är instrumenten utrustade med AutoRead-funktion (automatisk stabilitetsindikator), vilken är aktiv både vid mätning och kalibrering.

Instrumentet levereras komplett med IDS-sensor med inbyggd temperatursensor och sensorhållare. 

TopContent: ProductGroup (12702)
Default.Master