M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Portabelt multiinstrument

Multi 3510 / Multi 3620 / Multi 3430

Digitalt handinstrument för pH, syre (optisk) och konduktivitet.

Instrumenten har samtidig visning på displayen av en, två eller tre parametrar märkta i olika färger (beroende på modell). GLP-funktion med dokumentation för de 10 senaste kalibreringarna.
Den inbyggda loggern gör det möjligt att spara mätvärden manuellt och automatiskt via tidsstyrd loggning. Lagrade mätvärden kan sedan enkelt visas på instrumentets display eller föras över till PC via ett USB-minne.

Multi 3510WTW-Multi 3410

Multi 3510 har en kanal för anslutning av pH, konduktivitet och syre (optisk). De olika parametrarna är märkta i olika färger men då Multi 3410 endast har en kanal så är det endast visning av en parameter i taget på displayen.


WTW-Multi 3420Multi 3620

Multi 3420 har två kanaler för anslutning av pH, konduktivitet och syre (optisk). Instrumentet har samtidig visning av två parametrar märkta i olika färger.

 

WTW-Multi 3430Multi 3430

Multi 3430 har tre kanaler för anslutning av pH, konduktivitet och syre (optisk). Instrumentet har samtidig visning av tre parametrar märkta i olika färger.

 • Färgdisplay
 • 1-, 2-, 3-, 4- och 5-punktskalibrering
 • Minne för 10 000 mätvärden
 • Minne för de 10 senaste kalibreringarna
 • Kontinuerlig mätvärdeskontroll (pH)
 • Kvalitet och sensorkontroll (pH)
 • Syresensorns mätnoggrannhet påverkas inte av svavelväte
 • USB-utgång
 • Vattentät, IP67
 • 3 års garanti

ProfiLine Multi 3320

Multi 3320 för mätning av pH, ORP, konduktivitet och upplöst syre (elektrokemisk) är en perfekt mätare för miljöapplikationer i grund- och ytvattenmätning, vattenverk, reningsverk och mycket mer.

 • pH, ORP, ISE, konduktivitet, upplöst syre
 • För alla konventionella singelparameter-sensorer
 • Två ingångar för simultan mätning av pH och konduktivitet eller pH och upplöst syre
 • Bakgrundsbelyst LCD för visning av två mätningar samtidigt
 • För alla konventionella analoga pH-, ISE-elektroder med inbyggd referens (ISE-kombinationselektroder), konduktivitetsceller och elektrokomiska syresensorer

 

ProfiLine pH/Cond 3320

pH/Cond 3320 med två ingångar för mätning av pH, ORP, ISE- och konduktivitet är ett allround-instrument för nästan alla applikationer inom vattenkontroll (mätning av pH och konduktivitet enligt läkemedelsstandarder).

 • Två ingångar för simultan mätning av pH eller ISE eller ORP och konduktivitet
 • Bakgrundsbelyst LCD för visning av två mätningar samtidigt
 • För alla konventionella analoga pH-, ISE-kombinationselektroder, konduktivitetsceller

pH/Cond 3320 samt Multi 3320 har ett robust och vattentätt hölje (IP 67) och har även ett minne med dataloggningsfunktionalitet mellan 1 s och 60 minuter. Alla ingångar är GLP-kompatibla med tid, datum och valbart ID-nummer. Det vattentäta USB-gränssnittet möjliggör snabb och enkel dataöverföring.

TopContent: ProductGroup (12702)
Default.Master