M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Portabla multiinstrument för industri

pH 902/904, Knick

Ingen kalibrering ute i fält är nödvändig eftersom högkvalitetskalibrering i lab är möjlig.

  • Memosensteknologin innebär induktiv överföring av signaler mellan elektrod och kabel vilket förhindrar störningar av fukt, korrosion och saltbryggor.
  • Sensordata är lagrad i elektroden och i sensorhuvudet lagras kalibreringsdata, serienummer och drifttid.

Portavo pH 902 / 904 (X) / Multi 907

Tillförlitlig pH-mätare för både tufft fältbruk och krävande laboratoriemätningar med höga krav på tillförlitlighet och enkelt handhavande.

  • Stor tydlig display med parallell pH- och temperaturindikering.
  • Både analoga pH-sensorer och digitala memosens-sensorer kan anslutas till dessa instrument.
  • Portavo 907 Multi är ett multiinstrument för mätning med analoga pH-sensorer och med digitala memosens-sensorer för pH, konduktivitet eller syre.

 

Portavo Cond 902 / 904 (X) / Multi 907

Tillförlitlig konduktivitetsmätare för både tufft fältbruk och krävande laboratoriemätningar med höga krav på tillförlitlighet och enkelt handhavande.

  • Stor tydlig display med parallell konduktivitet och temperaturindikering.
  • Både analoga konduktivitetssensorer och digitala memosenssensorer kan anslutas till dessa instrument.
  • Portavo 907 Multi Cond är ett multiinstrument för mätning med analoga konduktivitetssensorer och med digitala memosenssensorer för pH, konduktivitet eller syre.

 

 

Portavo Oxy 904 / Multi 907

Tillförlitlig syremätare för både tufft fältbruk och krävande laboratoriemätningar med höga krav på tillförlitlighet och enkelt handhavande.

  • Stor tydlig display med parallell syre och temperaturindikering.
  • Portavo 907 Multi Oxy är ett multiinstrument för mätning med optisk syresensor eller med andra digitala memosenssensorer för syre, pH och konduktivitet.

TopContent: ProductGroup (12702)
Default.Master