M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Instrumentfri analys


Hamilton ARC förenklar integreringen av sensorer i din process när det gäller kommunikationer mellan sensor, handhavare och PLC. Funktionen hos traditionella instrument har ersatts av mikroprocessor i sensorerna.

ARC-sensorerna kommunicerar direkt med det överordnade systemet via 4-20 mA eller Modbus. ARC-sensorerna klarar av SIP, CIP och är autoklaverbara.

I ARC-familjen ingår den mest intelligenta sensorn på marknaden. Sensorn är optisk och klarar av höga temperaturer.

TopContent: ProductGroup (9215)
Default.Master