M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Memosens

Memosens - enklare installation, drift och underhåll av pH-sensorer

 • Datalagring inuti sensorn: Kalibreringsdata och ytterligare information som är användbar för förebyggande underhåll lagras i sensorn.
 • Digital signalöverföring: De analoga signalerna omvandlas till stabila digitala signaler i sensorhuvudet.
 • Induktiv signalöverföring: Överföringen av de digitala signalerna till kabeln sker induktivt, utan direkt metallisk kontakt.
 • Signalöverföring i båda riktningarna: Digitala signaler kan gå från sensorn till sändaren, liksom från sändaren till sensorn.
 • Enkel anslutning: Anslutningshuvudet kopplas med bajonettkoppling.

Memosens i praktiken:

 • Kalibrering i processen är ej nödvändig - högkvalitativa kalibreringar kan göras direkt i laboratoriet
 • Memosens-sensorer har upp till 40% längre livslängd och kräver mindre kalibrering tack vare optimalt sensorunderhåll
 • Enkelt elektrodbyte med förkalibrerade elektroder
 • Okänslig för fukt, korrosion och saltbryggor
 • Förenklad installation och utökad längd mellan elektrod och instrument
 • Minskat mätbortfall vid förebyggande underhåll tack vare lagrad elektroddata
 • Går inte att koppla fel
 • Visar endera rätt värde eller inget värde alls

Digital pH-sensor (Memosens) visar larm vid fel samt fryser utsignalen till instrumentet. Vid utebliven kommunikation mellan elektrod och instrument genereras automatiskt ett larm.

 

Tillbehör:

Memocheck Plus CYP01D
Installationsverktyg som används vid idrifttagning av system, IQ - Installationsverifiering samt OQ - Driftverifiering.

Memocheck CYP02D
Serviceverktyg för enkel och snabb kontroll av mätkrets vid idrifttagning/installation samt vid felsökning.


Memosens pH-elektroder:


SE 555 Memosens

Trycksatt pH-elektrod för extremt krävande processer
där det finns risk för igensättning och förgiftning.

pH-område: 0-14
Temperatur: 0-135°C
Material: Glas
Max tryck: < 6 bar

Se datablad i högerspalt: pH-elektrodval - processindustriSE 554 Memosens

Mycket lämplig för mätning i media där risk att ett normalt diafragmahål sätts igen, t ex i processavloppsvatten och i proteinrika media.

pH-område: 0-14
Temperatur: 0-130°C
Material: Glas
Max tryck: < 10 bar

Se datablad i högerspalt: pH-elektrodval - processindustri

 

pH-elektron SE 559SE 559 Memosens

För okomplicerad mätning i ultrarent vatten, vatten och analytisk kemi, digital med Memosens-teknik.

pH-område: 0-14
Temperatur: -5 - 100°C
Material: Glas
Max tryck: < 6 bar

Se datablad i högerspalt: pH-elektrodval - ARV VV

TopContent: ProductGroup (9215)
Default.Master