M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

pH-mätare för lab

ph-mätare för Lab

pH-mätare och multiinstrument för mätning på laboratorier.

inoLab® är en serie labinstrument under ständig utveckling. De många valmöjligheterna får instrumentet att passa in i de flesta labmiljöer, från enklare rutinmätningar till avancerad kontroll med fullständig dokumentation enligt GLP.

Instrumenten kan levereras komplett med sensor, sensorhållare och tillbehör. Kontakta oss för mer information om de olika valmöjligheterna.

 

pH-mätare för Lab - 7110 och 7310

7110

  • Basutförande för enklare rutinkontroller

7310

  • Avancerad kontroll med fullständig dokumentation 
  • Datalagring med GLP-stöd 
  • USB-utgång Produktblad

 

Multi 9310, 9620 & 9630

  • Avancerad kontroll med fullständig dokumentation 
  • Störningsfri mätning med digitala sensorer 
  • Mixa och matcha 
  • pH, konduktivitet och syre – 1, 2 eller 3 kanaler 
  • Plug and play – instrumentet känner automatiskt av vilken parameter som ska mäta
TopContent: ProductGroup (9215)
Default.Master