M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Polyeten, PE - Etenplast HD-1000, HD-500, PE-300

Etenplast, PE, är ett mångsidigt plastmaterial, som förekommer i många varianter och för skiftande applikationer, exempelvis:

 • Beläggning inuti mjölkförpackningar
 • Påsar
 • Byggfolie
 • Slang och rör
 • Kabelisolering
 • Bensintankar
 • Belag under skidor 
 • Bussningar i mekaniska konstruktioner

Egenskaperna varierar kraftigt med molekylvikten. Med stigande molekylvikt hos PEHD förbättras många egenskaper, framförallt slitstyrka/nötningsbeständighet och slagtålighet. Dessa egenskaper plus mycket låg friktion gör de ultrahögmolekylära kvaliteterna (PEHD- 1000) särskilt intressanta för att lösa glid- och slitageproblem.

Materialet är relativt mjukt och de mekaniska egenskaperna är begränsade. För slitageapplikationer används mest PEHD-1000 betecknas som ultrahögmolekylär PE och vid lägre krav PEHD-500. PEHD-300 används mest inom kemisk industri för tillverkning av tankar, kar m.m.

Egenskaper:

 • Låg vikt
 • Låg friktion
 • God kemisk resistens
 • Slagtåligt
 • Elektriskt isolerande

Vi levererar halvfabrikat och färdiga detaljer.

TopContent: ProductGroup (28051)
Default.Master