M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Gravimetrisk fyllningsmaskin Serie 10

Gravimetrisk fyllningsmaskin Serie 10, All-Fill 2017

Den gravimetriska fyllmaskinen använder en vågcell för att kontrollera fyllvikten. Detta eliminerar felaktigheter som orsakas av produkter med inkonsekvent densitet.

Med följande tillgängliga vågfyllningslägen, ger fyllmaskinen möjlighet att erbjuda hög noggrannhet vid fyllning för att minimera produktförluster:

  • 2-hastighet bulkfyllning och finfyllning
  • Bulkfyllning och framåtmatning
  • Flerstegsfyllning
  • Loss-in-weight-fyllning
TopContent: ProductGroup (48644)
Default.Master