M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Micro-Fill, fyllningsmaskiner för pulver & granulat Serie 1

Micro-Fill, All-Fill 2017

Micro-Fill fyllningsmaskiner är konstruerade för precisionsdosering av pulver och granulat i antingen volym eller vikt. När den kopplas till en precisionsbalans, kan den servostyrda enheten uppnå en noggrannhet inom 1 till 2 mg.

Micro-Fill fyllningsmaskiner för pulver och granulat kan levereras fristående för användning på bänk eller med ett knä-hålsbord som innehåller de elektriska kontrollerna för laboratorie- eller förproduktionsanvändning, eller med en behållare för paketering för fullskalig produktion.

Multi-head-konfigurationer finns också tillgängligt där små avstånd mellan doserskruvarna krävs.

TopContent: ProductGroup (48644)
Default.Master