M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Pulverfyllningsmaskin Serie Multi-Fill

Pulverfyllningsmaskin Serie Multi-Fill, All-Fill 2017

All-Fills Multi-Fill pulverfyllningsmaskiner består av flera individuellt styrda servodrivna skruvar, omrörare med variabel hastighet för varje matarskruv, gemensam produktbehållare och kontroll för användning på flerstations-vakuumformningsmaskiner, stick pack-maskiner, påsmaskiner etc.

Alla Multi-Fill pulverfyllningsmaskiner är särskilt utformade för att passa varje enskild applikation. Antalet fyllningsmunstycken (skruvar), centrumavstånd mellan skruvar, munstyckets (tratt) längd, totalhöjd etc. matchas till värdutrustningen.

Verktyg (skruvar, trattar, omrörarblad) är utformade för att passa det pulver som fylls, liksom den produktionstakt och noggrannhet som krävs.

TopContent: ProductGroup (48644)
Default.Master