M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Roterande fyllningsmaskin Serie CMR

Roterande fyllningsmaskin SCMR, All-Fill 2017

All-Fills roterande fyllningsmaskiner ger snabb och exakt fyllning för ett brett spekrum av olika pulver och granulat. Med en helt tät pulverpassage hålls maskin och behållare praktiskt taget dammfria. Alla delar som är i kontakt med pulvret är fria från håligheter för enkel rengöring och kan enkelt tas bort och återmonteras utan verktyg.

Storleken på frammatningsbord, antalet överföringstrattar och fyllningshuvuden avgörs av produktionstakten, storleken på behållarens halsöppning och pulverflödesegenskaper. Ett urval av olika fyllningstekniker och maskindesign med delbar tratt, behållare, stegning och luftpulsöverföring finns tillgängliga.

TopContent: ProductGroup (48644)
Default.Master