M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Flexibla skruvtransportörer (EMDE)

Med EMDE-LIFT flexibla skruvtransportörer kan du på ett skonsamt och miljövänligt sätt transportera pulver och granulat till låga kostnader. Under årens lopp har vi skaffat oss erfarenhet av en mängd olika applikationer.

Transporterar t.ex. pulver- och granulatprodukter inom bland annat livsmedelsindustrin och kemi.

  • Stort kapacitetsområde
  • Hög flexibilitet
  • Längd upp till 50 m
  • Stort materialurval
  • Enkel att rengöra
TopContent: ProductGroup (8827)
Default.Master