M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vinkelskopelevatorer (NERAK)

Vinkelskopelevator för transport av gods från ett eller flera inlopp till ett utlopp. De sammankopplade skoporna är fästade på en gummiblockkedja, vilket ger en tyst och störningsfri drift. Nerak vinkelskopelevatorer användes för horisontell och vertikal transport i ett eller flera steg.

  • Hög driftsäkerhet
  • Skonsam transport
  • Mycket lämplig för slitande gods
  • Lämplig för livsmedel
  • Lågt effektbehov
TopContent: ProductGroup (8827)
Default.Master