M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

WUTRA skopelevatorer

Kraftfull skopelevator för vertikaltransport av pulver inom grövre industri, t.ex. cement, klinker, fyllmedel, metallpulver m.m.

Kan levereras med kedja eller gummibälte som skopbärare. Skopor finns i ett flertal material. Bägarform och utkastschakt anpassas för optimalt produktupptag och utkast.

  • Robust konstruktion
  • Transporthöjd upp till 90 m
  • Kapacitet upp till 600 m³/h
  • Dammtätt schakt
  • Moduluppbyggda lagertätningar
TopContent: ProductGroup (8827)
Default.Master