M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Injektering (Clyde Process)

Injektering, Clyde Process 2017

Med sin Rotofeed har Clyde lösningen på de flesta behov av insprutning av pulver i olika sammanhang. Utrustningen finns för enklare satsvisa applikationer liksom för kontinuerlig matning. För att erhålla exakt dosering av produkten kan utrustningen placeras på lastceller.

Ett stort urval pulver och granulat (t.ex. kol- och metallpulver, filterstoft, träpulver) kan hanteras i en Rotofeed som t ex för matning av kol in i masugn, insprutning av råmaterial in i en trycksatt reaktor eller bränslematning till en brännkammare. Clydes teknologi möjliggör insprutning i en punkt eller via en fördelare till flera munstycken.

  • Stor dosernoggrannhet, 1,0 % avvikelse
  • Klarar mottryck på upp till 30 bar
  • Kapacitet upp till 100 m³/h
  • Transportsträckor upp till 150 m
  • Stort reglerområde (1:10)

TopContent: ProductGroup (8842)
Default.Master