M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

K-Pump (Clyde Process)

För att uppnå hög transportkapacitet över längre sträckor är en K-Pump lösningen. För att uppgradera ett befintligt system inom t ex cement- eller kalkindustrin kan denna enhet ersätta en befintlig och underhållskrävande skruvpump, varvid såväl förhöjd kapacitet som minskad energiförbrukning erhålls. Existerande transportledningar och kompressorer kan användas. K-Pumpen består av 2 tryckkärl vilka kan placeras vertikalt eller horisontellt. I utloppet sitter en domventil som doserenhet för att säkerställa rätt produkt/luftförhållande och snabba omställningar vid tryckvariationer i ledningen.

  • Transportkapacitet upp till 200 t/h och sträckor upp till 1.500 m
  • Enda rörliga del är ett antal domventiler
  • Hög tillgänglighet
  • Robust utförande med lågt underhållsbehov
  • Lågt energibehov
TopContent: ProductGroup (8842)
Default.Master