M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Polyeten, PE - ROBALON-RM

ROBALON® är ett suveränt glid- och slitmaterial med mycket hög slitstyrka och låg friktion. Det är baserat på ultrahögmolekylär polyeten med extremt hög molekylvikt, förnätat och med smörjande tillsatser. Den speciella tillverkningsprocessen, långtidssintring, ger ett spänningsfritt material av högsta kvalitet. Materialet sinterpressas till plattor i 10 meters längd från vilka mindre plattor, rundstänger och färdiga detaljer tillverkas. Användningsområdet är mycket stort inom alla branscher där glid- slitage- och vidhäftningsproblem förekommer. Vi levererar halvfabrikat och färdiga detaljer.

  • Extremt nötningsbeständigt
  • Mycket låg friktion
  • Slagtåligt
  • God kemisk resistens
  • Låg vikt
TopContent: ProductGroup (28051)
Default.Master