M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Partikelseparator inom bil- och fordonsindustrin (LAKOS)

Lakos partikelseparator reducerar ditt avfall, förlänger produktionscykler och minskar underhållsbehovet.

Barriärfilter som pappersfilter, påsfilter och patronfilters livslängd är beroende av den partikelmängd som kommer in i dem. Med en LAKOS partikelseparator som grovfilter kan denna livslängd förlängas rejält och dina avfallsvolymer reduceras.

Med LAKOS installerat får du:

  • Renare vätska
  • Längre livslängd på dina barriärfilter
  • Färre filterbyten
  • Mindre avfall
  • Mindre slitage
  • Längre produktionscykler
  • Färre servicetillfällen och akuta stopp

Läs mer på LAKOS hemsida

Produktblad:

Produktblad - PRX, PREP Systems

Produktblad - JPX High Performance liquid solid separation systems

Produktblad - ILB Centrifugal-Action separators

Produktblad - JCX Filtration systems

 

 

TopContent: ProductGroup (12049)
Default.Master