M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Partikelseparator inom livsmedelsindustrin (LAKOS)

Vid tillverkning av chips, pommes frites och andra friterade produkter andvänds dyrbar olja. När "turn over" tiden är för lång försämras kvalitet på oljan snabbt då brända smulor från potatisen/produkterna kontaminerar. Detta medför kortare produktionslivslängd på oljan samt minskar värmeväxlarens effektivitet via sk. fouling. Täta oljebyten och diskning av anläggningen fördyrar och fördröjer produktionen. Bränder i värmeväxlaren förekommer och kan vara rent förödande för hela verksamheten.

Lakos har lösningen på problemet

CSX heter den version av Lakos separator man använder vid filtrering av frityrolja. Merparten av de partiklar som samlas i oljan filtreras bort kontinuerligt med CSX separatorn.

En FRYSAFE anläggning, se länk nedan "Cooking oil products", inte bara avlägsnar partiklarna från oljan den samlar dessutom upp dem i värmeskyddade korgsilar med avkylingsfunktion som enkelt töms under drift.

Med CSX uppnår man;

  • Förlängd processtid för oljan
  • Minskad brandrisk i värmeväxlare
  • Inga eller färre black spots på produkten
  • Inga eller färre partiklar i systemet totalt sett

Produktblad - Cooking oil products, LAKOS

TopContent: ProductGroup (12049)
Default.Master