M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Partikelseparator inom stålindustrin (LAKOS)

LAKOS partikelseparatorer används på flertalet platser inom stålindustrin för att filtrera bort partiklar ur kylvatten.

LAKOS skyddar pumpar, hindrar spraymunstycken från att sätta igen, rensar kyltornsbassänger och skalgropar, håller rent i värmeväxlare för att nämna några applikationer.

Med en LAKOS installerad får du;

  • Renare vatten
  • Färre stopp
  • Mindre underhåll
  • Ökad effektivitet
  • Längre produktionscykler
  • Bättre kvalitet

LAKOS, steel application

Produktblad - PRX, PREP Systems

Produktblad - JPX High Performance liquid solid separation systems

Produktblad - ILB Centrifugal-Action separators

TopContent: ProductGroup (12049)
Default.Master