M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vätske-vätske coalescers

Minska storleken på nya kärl - öka kapaciteten i befintliga

När gravitationskrafterna inte ger en effektiv separation av oblandbara vätskor så kan en vätske-vätske coalescer från Koch-Glitsch förbättra separationseffektiviteten avsevärt. Högeffektiv separation kan resultera i endast ett fåtal delar per miljon (ppm) flytande dispersion i den flytande effluentströmmen.

Fördelar:

  • Minska storleken på nya vätske-vätske separatorkärl
  • Öka kapaciteten i befintliga fat
  • Förbättra produktrenhet
  • Minska nedströmskorrosion
  • Minska förlust av värdefulla produkter såsom katalysator, oljor och glykol

Användningsområden:

  • Ta bort oklarheter från destillat
  • Produktseparation efter produkttvätt för att avlägsna vatten, salter och frätande medel
  • Sedimentering och effluent behandlingssystem
  • Glykol- och aminkolonner
  • Avloppsvattenrening
TopContent: ProductGroup (12049)
Default.Master