M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Programmerbar beräkningsenhet µCal

Till beräkningsenhet µCal kan anslutas upp till 3 st ström/spänningssignaler. Via µConsol plug-in LCD-display alternativt MC Vision windowsbaserad mjukvara för PC sker programmering av önskade matematiska beräkningsfunktioner. En analog utsignal 0/4-20 mA eller 0-10 VDC, 2 slutande reläutgångar samt integrerad 19 VDC-matning för 2-trådsgivare.

TopContent: ProductGroup (9221)
Default.Master