M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Slungsikt / siktning

Siktning, Dinnissen 2017

Siktar pulver, partiklar och granulat snabbt och tillförlitligt för maximal kontroll och optimalt resultat. Exempel på produkter: mjöl, stärkelse, läkemedel m.m.

Fördelar:

 • Effektiv fraktionering och avlägsnande av föroreningar
 • Kan även hantera de finaste partiklarna
 • Skärm som skyddar siktnätet
 • Lätt att rengöra och inspektera med styrsystemet
 • Enkel integrering i nya och befintliga system
 • Låg ljudnivå och vibrationsnivå
 • Överensstämmelse med alla relevanta internationella normer för hygien och säkerhet
 • Kompletta processlösningar
 • Egna testanläggningar

Alternativ:

 • 15 kg till 70 ton per timme
 • Ner till 60 mikrometer nätstorlek
 • Skärmskydd
 • Styrsystem
 • Stora inspektionsluckor
 • Ultra-hygienisk modell
 • Finns i valfritt material och hygiennivå
 • Produkten kan matas in med hjälp av olika metoder: skruvmatare, vibratormatare, cellmatare, eller integreras i pneumatiska transportsystemetc.
TopContent: ProductGroup (9506)
Default.Master