M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Tummelsikt TSM / tsi (Allgaier)

Tummelsikt TSM/tsi, Allgaier 2017

Tummelsiktens långsamma rörelsemönster efterliknar den manuella siktrörelsen, vilket ger en skarpare fraktionering än vad som annars är möjligt. Den kan förses med upp till 5 siktinsatser för 6 fraktioner och finns i 11 storlekar från diameter 600 mm upp till 2900 mm. Siktarna kan förses med bollrensning, ultraljudsrensning, borstrensning och luftstrålerensning samt kombinationer av borst- och luftstrålerensning och ultraljud- och luftstrålerensning. Tummelsikten kan också förses med en passerutrustning som skonsamt pressar produkten genom siktnätet.

  • Skarpast möjliga fraktionering
  • Siktarna är modulära och kan enkelt byggas om till fler eller färre siktinsatser
  • Relativt enkelt att byta mellan ultraljuds-, boll- och borstrensning
  • Skonsam mot produkten som siktas
  • Lång livslängd
  • Kan förses med snabbspännen

     

TopContent: ProductGroup (9506)
Default.Master