M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vibrationstummelsikt VRS (Allgaier)

Vibrationssikt VRS, Allgaier 2017

Vibrationstummelsikten används för fraktionering av torra produkter i 2-4 fraktioner, kontrollsiktning och separering av fasta partiklar ur vätskor. För fraktionering av torra produkter kan sikten förses med max. 3 siktinsatser. För renhållning av siktnät kan dessa förses med bollrensning eller ultraljudsrensning. I enkeldäcksutförande kan siktens lock förses med gångjärn vilket innebär enkelt byte av siktinsats.

  • Enkelt och robust utförande
  • U-profiltätning gör den dammtät
  • Kan förses med snabbspännen
  • Kan levereras ATEX-klassad
  • Finns med spoldysor i läkemedelsversion
TopContent: ProductGroup (9506)
Default.Master