M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Venturiskrubber (Körting)

Frånluft acceleras i ett impulsutbyte med driv-/sköljvätskan. Den här transporten ger en tryckuppbyggnad på gassidan med vilket flödesmotståndet från närliggande rör kan övervinnas. Genom att spraya tvättvätska igenom dysorna fylls den cylindriska delen av skrubbern med spridd vätska som gör att tillräcklig kontaktyta mellan gas och vätska uppnås.

Första stegets uppgift är att rena gasen/ångan från föroreningar samt att kyla ner den. Återstående föroreningar avskiljs i andra steget som består av en droppavskiljare eller en kolonn.

Gasjetskrubbern är speciellt lämplig för:

  • Processer med snabba kemiska reaktioner
  • För gasflöden 100-300 000m³/h
  • Direktkylning
  • Separation av damm med partiklar större än 3 µm

 

 

TopContent: ProductGroup (8844)
Default.Master