M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kylvals

Kylvals, Andritz Gouda 2017

För att kontinuerligt överföra smält produkt till fast fas är användandet av en kylvals en känd och beprövad metod. Den flytande produkten påförs kylvalsen i ett tunt skikt och fås ut i flingform efter avskrapning med en kniv. Produkten appliceras oftast genom att låta kylvalsen går ner i ett uppvärmt tråg. Är produkten högviskös eller har dålig vidhäftningsförmåga påförs smältan med hjälp av en påföringsvals. På en dubbelvals läggs smältan på mellan kylvalsarna.

Läs mer hos GMF Gouda

  • Hög kapacitet
  • Kompakt konstruktion
  • Låg energiförbrukning
  • Indirekt kylning medför att produkt och kylmedia hålls åtskilda
  • Kapsling möjlig vid hantering av giftig produkt
TopContent: ProductGroup (10740)
Default.Master