M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Fluorescenssonder

Flourescencesonderna gör det möjligt att mäta fluorescens utanför en fluorimeter, direkt i mediet som undersöks. För att uppnå bästa möjliga separation mellan excitations-och fluorescensstrålarna, fångas det fluorescerande ljuset i rät vinkel till den inkommande strålen. Ett rostfritt hölje skyddar kvartsglassondens huvud från skador och minskar mängden inkommande omgivningsljus.

En inbyggd cylindrisk konkav spegel reflekterar transmitterat ljus tillbaka in i mitten av provkammaren. En platt spegel i provkammaren ökar utbytet av fluorescerande ljus.

TopContent: ProductGroup (9266)
Default.Master