M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Stålfjäderelement (Gerb)

Vibrationsisolering av maskiner görs i syfte att reducera periodiska dynamiska krafter eller stötar och förhindra att de sprids till omgivningen. Man kan använda standardelement för maskiner som genererar små obalanskrafter relativt den totala vikten, t.ex. välbalanserade roterande maskiner eller mass-balanserade kompressorer.

Gerb Stålfjäderelement är stabila och robusta. De har en unik kombination av låga bygghöjder och låga resonansfrekvenser och kan levereras med eller utan dämpning.

  • För laster mellan 0,12 och 57 kN
  • Kan kompletteras med Visco- eller Sordinodämpning
  • Kan kompletteras med höjdjustering
  • Levereras med självhäftande mellanlägg
  • Specialelement för laster upp till 2 MN eller låga hastigheter

 Kontakta oss för mer information och teknisk rådgivning.

Kompletterande produkter: vibrationsisolerande hängare.

TopContent: ProductGroup (9204)
Default.Master