M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Säckkomprimator (EMDE)

Vid all hantering av tömda säckar uppstår behovet av att omhänderta de tomma säckarna på ett enkelt, dammfritt och rationellt sätt. Detta kan du nu göra med EMDE säckkomprimator. Du minskar dina avfallsvolymer och får en mera hygienisk hantering.

  • Robust konstruktion
  • Stort användningsområde
  • Hög komprimeringsgrad
  • Lågt underhållsbehov
TopContent: ProductGroup (10753)
Default.Master