M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Sylodyn®

SYLODYN® används för vibrations- och stomljudsisolering där kraven är mycket höga. Materialet är "lika" mjukt dynamiskt som statiskt och är många gånger den enda lösningen för applikationer med höga laster och krav på låga resonansfrekvenser.

Materialet är en vidareutveckling från SYLOMER®, som bevisat både i laboratorieförsök och i fält att man har full funktion under lång tid, trots extrema last- och miljöförhållanden i många fall.

Materialet är väldokumenterat och våra nya datablad visar även hur väl materialet fungerar vid höga frekvenser och låga amplituder. SYLODYN®-materialets dynamiska styvhet är nästan oberoende av frekvens och amplitud, vilket är unikt bland motsvarande material. SYLODYN® registrerat i BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda hus och är även listad i Husproduktportalen för byggnadsprodukter som kan användas i Nordiska Svanenmärkta hus.

Reinertsen AS har mätt stegljudsnivåer på gammalt vindsbjälklag i trä före och efter åtgärd med SYLODYN®-klossar. Mätrapporten finner du till höger.

  • Vibrationsisolerande, även vid låga amplituder  
  • Stomljudsisolerande, även vid höga frekvenser
  • Extremt elastiskt - liten krypning
  • Hög kemisk resistens
  • Lång livslängd
  • Väldokumenterat

ALTERNATIVA produkter kan, beroende på aktuella krav, vara SYLOMER®, stegljudsmattor, stålfjäderelement eller gummiisolatorer.

KOMPLETTERANDE produkter är vibrationsisolerande hängare.

 

NB - rosa

- Statiska laster max 0,075 MPa
- Dynamiska laster max 0,12 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 2,0 MPa

 

Sylodyn® NC gulNC - gul

- Statiska laster max 0,15 MPa
- Dynamiska laster max 0,25 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 2,0 MPa

 

Sylodyn® ND grönND - grön

- Statiska laster max 0,35 MPa
- Dynamiska laster max 0,50 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 3,0 MPa

 

Sylodyn® NE blåNE - blå

- Statiska laster max 0,75 MPa
- Dynamiska laster max 1,2 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 5,0 MPa

 

Sylodyn® NF lilaNF - lila

- Statiska laster max 1,5 MPa
- Dynamiska laster max 2,0 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 10,0 MPa

TopContent: ProductGroup (8974)
Default.Master