M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Sylomer® SR

Sylomer® används för vibrations- och stomljudsisolering där kraven är höga. Materialet är fjädrande med relativt hög inre dämpning.

Materialet har funnits sedan 70-talet på marknaden och bevisat både sin förmåga att vibrationsisolera och tåla de flesta miljöer. Därutöver har SYLOMER® bevisat både i laboratorieförsök och i fält att man har full funktion under lång tid, trots extrema last- och miljöförhållanden i många fall.

Materialet är väldokumenterat och våra nya datablad visar även hur väl materialet fungerar vid höga frekvenser, olika temperaturer och låga amplituder. SYLOMER® har en relativt liten förstyvning vid dessa förhållanden, jämfört med andra material. SYLOMER® är registrerat i BASTA, Byggvarubedömningen, Sunda hus och är även listad i Husproduktportalen för byggnadsprodukter som kan användas i Nordiska Svanenmärkta hus. Vi har utfört mätningar på SP i Borås avseende förbättring av ljudisoleringen hos träbjälklag med SYLOMER®. Se rapport till höger.

  • Vibrationsisolerande, även vid låga amplituder
  • Stomljudsisolerande, även vid höga frekvenser
  • Hög kemisk resistens
  • Väldokumenterat
  • Lång livslängd

Alternativa produkter kan, beroende på aktuella krav, vara SYLODYN®, stegljudsmattor, stålfjäderelement eller gummiisolatorer.

Kompletterande produkter är vibrationsisolerande hängare.

 

Sylomer SR gulSR 11 - gul

- Statiska laster max 0,011 MPa
- Dynamiska laster max 0,016 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 0,5 MPa

 

Sylomer SR 18 orangeSR 18 - orange

- Statiska laster max 0,016 MPa
- Dynamiska laster max 0,026 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 0,75 MPa

 

Sylomer SR 28 blåSR 28 - blå

- Statiska laster max 0,028 MPa
- Dynamiska laster max 0,042 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 1,0 MPa

 

Sylomer SR 42 rosaSR 42 - rosa

- Statiska laster max 0,042 MPa
- Dynamiska laster max 0,065 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 2,0 MPa

 

Sylomer SR 55 grönSR 55 - grön

- Statiska laster max 0,055 MPa
- Dynamiska laster max 0,085 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 2,0 MPa

 

Sylomer SR 110 brunSR 110 - brun

- Statiska laster max 0,011 MPa
- Dynamiska laster max 0,016 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 3,0 MPa

 

Sylomer SR 220 rödSR 220 - röd

- Statiska laster max 0,22 MPa
- Dynamiska laster max 0,35 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 4,0 MPa

 

Sylomer SR 450 ljusgråSR 450 - ljusgrå

- Statiska laster max 0,45 MPa
- Dynamiska laster max 0,7 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 5,0 MPa

 

Sylomer SR 850 turkosSR 850 - turkos

- Statiska laster max 0,85 MPa
- Dynamiska laster max 1,3 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 6,0 MPa

 

Sylomer SR 1200 vinrödSR 1200 - vinröd

- Statiska laster max 1,2 MPa
- Dynamiska laster max 1,8 MPa
- Kortvariga lasttoppar max 6,0 MPa

 

TopContent: ProductGroup (8974)
Default.Master