M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Polystyren, PS - Styrenplast

Styrenplast utmärker sig för stor hårdhet, men är relativt spröd. PS är normalt ej UV-stabiliserad och rekommenderas för inomhusbruk. För belysningsändamål finns dock UV-stabiliserade PS prismaplattor. PS antireflexplattor används för inramningar och som täckplast för posters, foton och stordia i exponering och skyltsammanhang. 
Lämpliga användningsområden för polystyren är skylt & display, monter & inredning samt exponering.

TopContent: ProductGroup (28051)
Default.Master