M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Polypropylen, PP

Polypropylen är en semikristallin termoplast med hög styvhet och mycket god kemisk resistens.


Egenskaper

 • Hög styrka
 • Hög svetsbarhet
 • Utmärkt korrosionsbeständighet och kemisk resistens, även mot lösningsmedel
 • Låg densitet jämfört med andra material (0,91 g /cm3)
 • Minsta vattenabsorption (<0,01%)
 • Relativt hög ythårdhet
 • Mycket god elektrisk isolator
 • Fysiologiskt säker


Användningsområden

 • Kemiteknik och tankbyggnad
 • Ventilation och kar
 • Pumpteknik


Kemisk beständighet

PP-H är resistent mot syror, alkaliska lösningar, salter och saltlösningar, alkoholer, oljor, fetter, vaxer och olika lösningsmedel. Aromater och halogenerade kolväten orsakar uppsvällning. PP-H är inte resistent mot starka oxiderande material (t.ex. salpetersyra, kromsyra eller halogener) och det finns en risk för sprickbildning genom spänningskorrosion.


Bearbetning

Utöver sina goda svetsegenskaper, kan PP-H även bearbetas. Halvfabrikat kan borras, slipas, sågas, hyvlas och svarvas. Man kan även skära en gänga i materialet eller infoga ett gängat element. Vanligtvis krävs ingen kylning eller smörjemulsion.

TopContent: ProductGroup (28051)
Default.Master