M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Tryckvakter

Tryckvakt serie ManocombPI-Manocomb

Mätområden från 0-60 mbar upp till 0-250 bar. Vakuum från -60-0 mbar upp till -1-0 bar. Mediaberörda delar som standard i mässing/brons men kan även erhållas i rostfritt stål AISI 316SS. Kapsling IP65.

Manocomb Typ 1K:
Tryckvakt med 1 kontakt, 1 processanslutning, utan tryckindikering.

Manocomb Typ 1KA:
Tryckvakt med 1 kontakt, 1 processanslutning, med tryckindikering.

Manocomb Typ 2K:
Tryckvakt med 2 kontakter, 1 processanslutning, utan tryckindikering.

Manocomb Typ 2KA:
Tryckvakt med 2 kontakter, 1 processanslutning, med tryckindikering.

Manocomb 1KPDi:
Differenstryckvakt med 1 kontakt, 2 skilda processanslutningar, utan tryckindikering.

Manocomb 1K2APDi:
Differenstryckvakt med 1 kontakt, 2 skilda processanslutningar, 2 tryckindikeringar.

Datablad serie DU


TopContent: ProductGroup (9202)
Default.Master