M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Turbiditetsmätare för lab - Turb 550 IR

Turb 550 IR är turbiditetsmätare för laboratoriet med enkelt handhavande och hög noggrannhet. En tydlig display visar aktuellt mätvärde samt information vid kalibrering.

Mätaren uppfyller svensk och ISO/DIN standard.

Turb 550 IR är enkel att kalibrera och levereras komplett med 3 certifierade standardlösningar (0.02, 10.0, 1000 NTU) och 2 kyvetter för vattenprover.

Mätområde: 0 - 1000 NTU
Noggrannhet: ±0,01 NTU eller ±2% av avläst värde

  • Enkelt handhavande
  • Komplett med 3 kalibreringslösningar
  • 1-3-punktskalibrering
  • RS 232-utgång
  • 2 års garanti
TopContent: ProductGroup (9294)
Default.Master