M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Gasturbiner (MAN)

Gasturbin, MAN

Industriella gasturbiner för drivning av:

  • kompressorer
  • generatorer, separat eller i kombikraftverk
  • pumpar

Finns i två serier, som flygderivat i samarbete med Pratt & Whitney och som robusta arbetsmaskiner för ett brett spektrum av bränslen.

TopContent: ProductGroup (9566)
Default.Master