M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Tillbehör till UV-aggregaten


Wedeco UV-torkarsystem

UV-torkarsystemet är ett helautomatiskt rengöringssystem för att hålla kvartsglasen i reaktorn fria från beläggningar.

Wedeco automatiska rengöringssystem är ett kemikaliefritt system med torkare av PTFE som motverkar organiska och oorganiska beläggningar på kvartsglasen i reaktorn. Effekten till lamporna kan på så sätt hållas ner då ljuset lättare tränger ut i vattnet med energibesparing som följd.

Varje rör har flera PTFE-torkarringar och drivs fram och åter av en elektrisk motor. Torkintervallet är fritt inställbart på 1-7 ggr/h. Med sin robusta konstruktion och jämna gång kräver torkarna ett utbyte först efter ca 30.000 torkcykler.

 • Inget driftavbrott för lamprengöring
 • Lägre driftkostnader
 • En förebyggande åtgärd ger maximal dosering
 • Kontinuerlig rengöring även av UV-sensorn
 • Låga flödesförluster

 

Wedeco UV-styrning SEC

UV-styrning för all reglering av anläggningen, fast effekt eller variabel effekt via extern signalstyrning, "dimmersystem" för reducerad effekt.

Reglering av UV-effekten:
Wedeco UV-aggregat kan förses med ett helautomatiskt dosersystem. Denna unika teknik gör det möjligt att anpassa UV-doseringen exakt till respektive vattenkvalité, flöde och applikationsförfarande. På detta sätt kan överdosering undvikas.

Ljusintensiteten på lamporna regleras hela tiden för att undvika överdosering. Resultatet blir även reducering av driftkostnaden för systemet. Ljusintensiteten mäts vid en representativ mätpunkt i UV-kammaren och genererar tillsammans med flödessignalen reglerparametrar som styr UV-doseringen.

Standardstyrskåp är normalt vid mindre aggregat som är väggmonterade.
Vid PLC-baserade lösningar används normalt golvautomatikskåp.

 • SEC-Elektronik som standard
 • PLC-baserad styrning "option"
 • Klartextmenyer
 • Enkel att installera och använda
 • Svensk manual
 • 2-års garanti

 

 

TopContent: ProductGroup (8954)
Default.Master