M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

UV-aggregat serie Duron (Wedeco)

Ren, säker, energieffektiv vattenrening: DURON är WEDECO:s nya hållbara, gröna och effektiva UV-system som uppfyller desinfektionsbehoven hos alla medelstora till stora reningsverk.

DURON har utformats för att passa alla medelstora till stora reningsverk som behöver ett miljövänligt desinfektionsalternativ som är lätt att installera, använda och underhålla.

Förbättrad ECORAY®-lampa

Den förbättrade patenterade ECORAY®-lampan och ballastteknik med den nya 600W-lampan ger perfekt balans mellan kraft och effektivitet. Dessutom är lamporna arrangerade i en 45˚ vertikalt lutande geometri. Denna konstruktion säkerställer inte bara optimerad effektivitet, men också ett minskat kanaldjup och snabbt och enkelt lampbyte.

TopContent: ProductGroup (8954)
Default.Master