M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

UV-aggregat serie K (Wedeco)

Uppbyggnad
Som tillägg till de tekniska fördelar som Wedeco K-serien har erbjuds också den lösning som ger lägsta driftkostnad och bästa livslängd. Med låg effektförbrukning, tillsammans med lång lamplivslängd, lampstyrning och låg investeringskostnad, sätter K-serien en ny standard för kostnadseffektivitet. Specialbeläggning i kvartsrören är också möjlig tack vare lampornas låga drifttemperatur, då dessa rör knappt behöver rengöras överhuvudtaget. Inget dyrt underhåll och dyra torkarsystem behövs i detta system.

Option:
Wedeco K-systemet kan utrustas med ett helautomatiskt system för doseringskontroll. Detta unika tillbehör möjliggör att doseringseffekten alltid anpassas till vattenkvalitén och flödet. Effekten på Spektrothermlampan regleras kontinuerligt och dessutom kan hela rader av lampor sättas på eller stängas av allt efter behov, t.ex. vid perioder av låg vattenkonsumtion. Strålningsintensiteten bestäms vid en representativ plats i UV-reaktorn och används tillsammans med flödessignalen att reglera UV-doseringen med.

  • Certifierade enligt USEPA (K 143)
  • Spektrotherm högintensiva/lågtryckslampor är mycket temperaturstabila 
  • Låg energikostnad
  • Lång lamplivslängd 
  • Låga rengöringskostnader
  • Väldigt långa serviceintervall på kvartsrören
  • Väldigt låga flödesförluster
TopContent: ProductGroup (8954)
Default.Master