M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

UV-aggregat serie Quadron (Wedeco)


WEDECO Quadron
TM-systemet är en idealisk lösning när det är ont om plats för inbyggnation av ett UV-aggregat. Med en reaktorlängd på endast 1200 mm klarar det flöden upp till 4.100 m³/h. Detta är en idealisk lösning för såväl små som stora flöden i exempelvis vattenverk.

Den unika formen tillsammans med det patenterade OptiConeTM-systemet som fördelar inkommande flöde jämnt i reaktorn garanterar optimal prestanda i varje installation. Även med skarpa 90 graders böjar i direkt anslutning till reaktorn säkerställs flödet utan turbulens eller kavitation med hjälp av OptiConeTM.

Utrustad med effektreglerade medeltryckslampor är QuadronTM-systemet designat för högsta tänkbara effektivitet med avseende på desinfektionssäkerhet. Det kemikaliefria rengöringssystemet och nu med en sensor per lampa säkerställs alltid att rätt UV-dos erhålls.

  • Pålitlig utomordentlig desinfektion
  • Hög UV-C effekt med låg energiförbrukning
  • Lång lamplivslängd med lågt underhåll

Från rörböj till jämt flöde
Den patenterade OptiConeTM-flödesfördelaren är resultatet av ett intensivt utvecklingsarbete där man arbetat med datoranimerade flödesmodeller (CFD). Med de tre guiderören styrs flödet att vara optimalt fördelat runt lamporna. Även med skarpa 90 graders böjar alldeles före aggregatet ser OptiConeTM till att födela det inkommande flödet optimalt utan att skapa turbulens eller kavitation.

 

Fältbusanslutnig reducerar installationsbehovet
En kompakt anslutningsbox används för sammankoppling av alla sensorer.  För att överföra signalerna från dessa till styrskåpet används fältbusteknologi. Detta reducerar avsevärt den kabeldragning som krävs vid installation samt reducerar påverkan av externa elektriska störningar.

 

Samma verkan utmed hela reaktorlängden
Wedeco MultirayTM högeffektiva medeltryckslampa lyser upp hela reaktorutrymmet och behandlar hela vattenvolymen. Detta säkerställer desinfektion hela vägen fram till sista delen av reaktorn. Varje MultirayTM lampa övervakas av en egen US EPA-godkänd UV-sensor. Ett kemikaliefritt rengöringssystem rengör kvartsglasen samt sensorfönstren automatiskt. Därigenom garanteras en hög grad av desinfektion i anläggningen som helhet.

 

Enkelt underhåll
Alla anslutningar är enkla att nå och sitter utmed ena sidan på aggregatet för att förenkla tillgänglighet och underhåll. Förutom lamporna är även sensorerna enkla att ta bort utan att behöva tömma reaktorn på vatten. En servicelucka möjliggör åtkomst inne i reaktorn. Torkarringar kan enkelt bytas ut utan verktyg.

 

Fyrkantig design minskar tryckfallet över reaktorn
Olikt andra medeltrycksaggregat gör den fyrkantida designen att inga dödutrymmen uppstår. Detta ger minsta möjliga tryckfall över reaktorn som enkelt kan användas utan extra pumpar eller med eget självfall. I kombination med OptiConeTM-designen erhålls dessutom bästa tänkbara flödesbild genom reaktorn.

 

360° Panorering av Wedeco QuadronTM
Titta på Wedeco QuadronTM från varje vinkel. Klicka på bilden så startar en 360° animering av aggregatet. För att se animeringen krävs att du har Adobe Flash Player.
 

 

Ny styrning för optimal drift
Den elektroniska styrenheten "ballast" är optimerad för UV-lamporna för att ge en hög UV-C effekt, hög driftsäkerhet samt en lång lamplivslängd.  Det går att reglera uteffekten kontinuerligt mellan 30 och 100%. Inbyggd dosreglering gör att systemet kan driftoptimeras för bästa verkningsgrad. Detta ger ökad lamplivslängd samt minskad effektförbrukning.

TopContent: ProductGroup (8954)
Default.Master