M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

UV-aggregat serie Spektron e (Wedeco)

Spektron 250 e

Spektron e

Wedecos serie Spektron e innehåller den senaste generationens ballastkort för minimerade energikostnader. Detta tillsammans med temperaturstabila lågtryckslampor med hög verkningsgrad och lång livslängd medför låga driftskostnader. Systemet är certifierat enligt tyska DVGW, ÖNORM och USEPA.

I Spektron e reaktorn sitter UV-lampor av typen ECORAY® (högintensiva lågtryckslampor) monterade parallellt med vattenflödet i reaktorn. En speciellt framtagen flödesriktare ger vattnet en optimal flödesbild genom reaktorn och möjliggör en mycket bra desinfektion. Reaktorn kan monteras såväl horisontellt som vertikalt och är utrustat med separat styrskåp. Som option kan man få automatisk effektreglering (dimning av lamporna).

 • Certifierad enligt ÖNORM, DVGW och USEPA
 • Automatisk effektreglering (option)
 • Integrerad flödesriktare CrossMixTM (spektron 30e - 180e) eller OptiConeTM (spektron 250e - 900e) för ett jämnt flöde
 • Kontroll av reaktortemperatur och inkommande flöde
 • Maximal desinfektion med låg energiförbrukning
 • Hög UV-C effekt på lamporna ger färre antal lampor i förhållande till flödeskapaciteten
 • ECORAY® högeffektiva / lågtryckslampor är mycket temperaturstabila
 • UV-övervakning och reglering sker med en certifierad UV-sensor i enlighet med ÖNORM
 • Lång lamplivslängd
 • L-design (vridbar 360 grader)
 • Automatiskt rengöringssystem (option)
 • Enkelt handhavande och underhåll
TopContent: ProductGroup (8954)
Default.Master