M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

UV-aggregat serie Spektron (Wedeco)

Serie Spektron

Wedecos serie spektron innehåller den senaste generationens ballastkort för minimerade energikostnader. Detta tillsammans med temperaturstabila lågtryckslampor med hög verkningsgrad och lång livslängd medför låga driftskostnader. Systemet är certifierat enligt tyska DVGW-standarden W294-2 och österikiska ÖNORM M5873-1.
I Spektronreaktorn sitter UV-lampor av typen Spektrotherm® (högintensiva lågtryckslampor) monterade parallellt med vattenflödet i reaktorn. En speciellt framtagen hydralisk mixer ger vattnet en optimal flödesbild genom reaktorn och möjliggör en mycket bra desinfektion. Reaktorn kan monteras såväl horisontellt som vertikalt och är utrustat med separat styrskåp.

  • Biodosimetriskt testad (certifierad enligt DVGW och ÖNORM)
  • Maximal desinfektion med låg energiförbrukning
  • Hög UV-C effekt på lamporna ger färre antal lampor i förhållande till flödeskapaciteten
  • Spektrotherm högintensiva / lågtryckslampor är mycket temperaturstabila 
  • UV-övervakning och reglering sker med en certifierad UV-sensor i enlighet med ÖNORM 
  • Lång lamplivslängd
  • L-design (vridbar 360 grader)
  • Option med helautomatiskt rengöringssystem för kvartsglasen
  • Enkel i drift och underhåll 
  • L-formation

Broschyr: Spektron UV-aggregat

TopContent: ProductGroup (8954)
Default.Master