M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Accuscale – arbetsbord med räknevåg

Accusal, APS 2017

Finns i enkelt eller mer avancerat utförande och vågar med olika arbetsområden. Allt efter behov. Tänkt för små till medelstora order där inblandning av ett flertal produkter kan behöva göras. Placeras över en Autobagmaskin och färdiga interface finns för snabb kommunikation och hög automatsieringsgrad.

TopContent: ProductGroup (18649)
Default.Master