M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Processanläggning typ Dinex (FrymaKoruma)

2017

Dinex lämpar sig främst för tillverkning av produkter inom branscher med högt ställda hygien- och kvalitetskrav, t ex läkemedel och premium produkter inom kroppsvårdssektorn.

Homogenisatorn (rotor/stator-principen) har justerbar stator, vilket innebär att man kan styra skärkrafterna optimalt under hela tillverkningsprocessen, allt efter hur produkten förändras och vilka råvaror som tillsätts.

Råvarorna sugs med hjälp av vakuum direkt in i homogenisatorns blandningszon vilket förhindrar att ev klumpar kan bildas. Produkten recirkuleras tillbaka in i behållaren där den makroblandas av ett effektivt skraprörverk. Rörverket är designat för att ge optimal produktrörelse även för högviskösa produkter.

  • Vertikal homogenisator med justerbar stator (variera skärkrafterna)
  • Intern och extern homogenisering (kort och lång recirkulation)
  • Ny omrörarteknik som ger optimal produktrörelse även för högviskösa produkter (flera olika utföranden finns)
  • Mycket liten minimal satsstorlek (ner till under 5 % av maximal arbetsvolym)
  • Effektiv CIP, bl a tack vare homogenisatorns pumpegenskaper (ingen extra tryckhöjningspump krävs)
  • Dinex finns i nio olika storlekar från lab-modell till satsstorlek 4000 liter

Funktionsbild>>

TopContent: ProductGroup (9397)
Default.Master