M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Processanläggning typ Frymix II (FrymaKoruma)

2017

Kortare batchtider

 • Hög turbulent flöde (riktnings kon) kombinerat med intensiv blandning
 • Effektiv uppvärmning och kylning (dynamisk tunnfilms värmeledning)


Precis kontroll av produktkvalitet

 • Rotor-rotor designen tillåter intensiv till helt fri skjuvning.
 • Noggrann temperaturkontroll, även för små kvantiteter.
 • Perfekt partikel- och droppstorlekskontroll
 • Utmärkt avluftning tack vare tunnfilmen som bildas i riktnings konen.

Mycket hög reproducerbarhet

 • Ideala flödesförutsättningar (inga döda zoner i kärlet)
 • Recept kontrollerad process
 • Utmärkta CIP och SIP möjligheter

Låga underhållskostnader

 • Högt produktutbyte
 • Mycket lite spill
 • Energieffektiv process -Ingen mekanisk tätning i process zonen
TopContent: ProductGroup (9397)
Default.Master