M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Ångstrålevakuumpump (Körting)

Ångstrålevakuumpumpar evakuerar gaser och/eller ångor och skapar ett vakuum. Lägsta tryck som kan erhållas med en 1-stegs ångstrålevakuumpump som komprimerar mot atmosfär är 70 mbar.

Applikationer:

  • Evakuering av turbinkondensorer i kraftverk
  • Evakuering av kondensorer inom den kemiska industrin
  • Borttransport av luft/produktånga i vakuumprocesser
  • Uppstart hoggingejektor i vakuumsystem

Inga rörliga delar - inget underhåll - hög driftsäkerhet

  • Litet platsbehov
  • Låg investeringskostnad
  • Tillverkas i många olika material t ex GG; GGG; syrafast; titan; PVC; och PP .

TopContent: ProductGroup (10620)
Default.Master