M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vätskestrålvakuumpump (Körting)

Vätskestrålvakuumpumpar evakuerar gaser och/eller ångor med hjälp av en vätska som drivmedium. Lägsta tryck som kan erhållas bestäms av drivvätskans ångtryck. Kompression kan ske till över atmosfärtryck.

Applikationer:

Evakuera sugledningar till icke självsugande centrifugalpumpar
Evakuering av turbinkondensorer i kraftverk
Evakuering av kondensorer inom den kemiska industrin
Borttransport av luft/produktånga i vakuumprocesser

Inga rörliga delar - inget underhåll - hög driftsäkerhet

  • Okänslig för igensättning
  • Litet platsbehov
  • Låg investeringskostnad
  • Tillverkas i många olika material t ex GG; GGG; syrafast; titan; PVC; PP mm.
TopContent: ProductGroup (10620)
Default.Master