M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumsystem - Apovac (nsb)

Egenskaper:

Vätskeringpumpen och APOVAC-systemet fungerar oljefritt och förorenar därför inte processvätskan. Den helt slutna vätskeringloopen utan direktkontakt mellan kylvätska och ringvätska säkerställer att det inte sker någon kontaminering av kylvätskan. Ringvätska kan väljas i enlighet med processen. Ångorna kan kondenseras och återvinnas. Frätande och giftiga gaser eller ångor kan neutraliseras. Kylarna kan drivas med olika kylmedel vid olika temperaturer och därmed är partiell kondensering möjlig.

APOVAC-systemen är speciellt lämpade för våta processer inom kemi-, läkemedels-, petrokemi-och närliggande branscher. På grund av den kalla kompression av gaser är APOVAC-systemen idealiska för hantering av brandfarliga eller explosiva gaser.

Fördelar:

  • Litet utrymmesbehov
  • Enkel installation
  • Robust och tillförlitlig, minimalt underhåll
  • Byggd för att tåla tryckstötar upp till 10 bar abs.
  • Materialutförande med låg ferrithalt enligt normerna för europeiska kemiindustrin
  • Smidig och tyst gång
  • Arbetstemperatur från -30°C till +110°C
  • Möjligt för isolering för hög- eller lågtemperatursapplikationer
  • I enlighet med PED (modul H) och ATEX
TopContent: ProductGroup (9572)
Default.Master