M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumsystem - Combivac (nsb)

COMBIVAC vakuumsystem är flerstegssystem som består av en roots-maskin, en gasejektor och en vätskeringpump. Vakuumsystemet tillåter en helt oljefri bearbetning av gaser och ångor i området av låga och höga vakuum. COMBIVAC arbetar helt oljefritt med vakuumnivåer ner mot 0,15 mbar.

Fördelar:

  • Minimal förlust av ringvätska vilket samtidigt är miljövänligt
  • Ringvätskeloopen möjliggör användning av kondensat från processen
  • På grund av kallkompressionen av gaser är systemet i full överensstämmelse med ATEX-regler rörande ångor från lösningsmedel
TopContent: ProductGroup (9572)
Default.Master